boekingen


In Touch zingt op zondagen in kerkdiensten, maar treedt incidenteel ook op tijdens concerten of bijzondere gelegenheden. Het Eiland Goeree-Overflakkee is de bakermat van het koor, maar uitvoeringen en concerten van In Touch vinden plaats in de ruime omgeving van het eiland.

Nodigt u ons uit?

Wordt er in uw kerk of gemeente een jeugddienst, welkomstdienst of een andere speciale dienst gehouden? U heeft misschien interesse om ons daarvoor uit te nodigen? Gospelkoor In Touch verleent van harte haar medewerking. Ook voor uitvoeringen en concerten stellen wij ons graag beschikbaar.

Beschikbaarheid

Als u ons wilt vastleggen voor een dienst of uitvoering, is als eerste van belang of wij beschikbaar zijn op die datum. Hiervoor kunt u contact opnemen met <.......> via 0123-456789. U kunt ook een mailen naar info@gospelkoor-intouch.nl of het formulier op de contactpagina invullen.

Repertoire

Met het zingen van Gospelliederen dragen wij graag de Bijbelse boodschap uit. Ter voorbereiding van een dienst kunnen we onze muziek toesturen. Zo kunt u een keuze maken uit ons repertoire. Echter, als u ons het thema van de dienst doorgeeft kunnen wij ook zelf een gevarieerde keuze maken uit ons repertoire. afgestemd op het door u opgegeven thema. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u altijd contact opnemen.