boekingen


In Touch zingt op zondagen in kerkdiensten, maar treedt incidenteel ook op tijdens concerten of bijzondere gelegenheden. Het Eiland Goeree-Overflakkee is de bakermat van het koor, maar uitvoeringen en concerten van In Touch vinden plaats in de ruime omgeving van het eiland.

Nodigt u ons uit?

Wordt er in uw kerk of gemeente een jeugddienst, welkomstdienst of een andere speciale dienst gehouden? U heeft misschien interesse om ons daarvoor uit te nodigen? Gospelkoor In Touch verleent van harte haar medewerking. Ook voor uitvoeringen en concerten stellen wij ons graag beschikbaar.

Beschikbaarheid

Als u ons wilt vastleggen voor een dienst of uitvoering, is als eerste van belang of wij beschikbaar zijn op die datum. Hiervoor kunt u contact opnemen door te mailen naar info@gospelkoor-intouch.nl of het formulier op de contactpagina invullen.

Repertoire

Met het zingen van Gospelliederen dragen wij graag de Bijbelse boodschap uit. Als u ons het thema van de dienst doorgeeft kunnen wij zelf een gevarieerde keuze maken uit ons repertoire, afgestemd op het door u opgegeven thema. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u altijd contact opnemen.